Osvědčení

Kolektivní systémy pro zpětný odběr elektrozařízení a obalů

Firma TFE elektronika s.r.o., IČO: 07197047, je členem kolektivního systému pro zpětný odběr elektrospotřebičů, baterií a použitých obalů.

 

Elektrozařízení a jejich zpětný odběr

Ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Zákona o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb. je zajištěna "Smlouvou o kolektivním plnění výrobce elektrozařízení" v rámci kolektivního systému REMA Systém, a.s. Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, pod číslem osvědčení: 0508132000

https://www.rema.cloud/

Tato společnost zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci elektroodpadů v celé České republice.

Poplatek za zpětný odběr elektroodpadu je již zahrnut v ceně výrobku.

Osvědčení REMA elektrozařízení najdete ZDE.

 

Likvidace vysloužilých baterií

Společnost TFE elektronika s.r.o. plní své povinnosti dané zákonem č. 297/2009 Sb. (novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech) prostřednictvím společnosti REMA Battery, s.r.o. Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 – Krč, pod číslem osvědčení: 1148.

Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky, zejména tzv. těžké kovy, které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody a mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Recyklací kovových látek obsažených v bateriích lze dosáhnout významných energetických a materiálových úspor primárních surovin.

Použité napájecí baterie je možno bezplatně odevzdávat na všech místech označených jako místa zpětného odběru.

 

Osvědčení REMA Battery najdete ZDE.

 


ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ / BATERIÍ

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie.

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zcela zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem/baterií. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo k samotné recyklaci.

Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu.

 
 

Symbol 1


Symbol 2


Jak se zbavit starého spotřebiče?

prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA, která je určena pro zpětný odběr, viz. https://www.rema.cloud/sberna-mista/

prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz. https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro

v případě množství do 10 kg je možné využít službu re:Balík

v případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ

v případě potřeby je možnost se poradit na bezplatné lince Chytré recyklace (800 976 679)


Proč recyklovat?

Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg).

Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.

 

Obalové materiály a jejich recyklace

Společnost TFE elektronika, s.r.o. plní povinnosti dle zákona č. 477/2001 Sb. Zákona o obalech prostřednictvím firmy EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, pod klientským číslem: F00210079.

Společnost EKO-KOM, a.s. provozuje celorepublikový systém třídění, recyklace a následné využití obalového odpadu.

Základní informace, jak třídit odpad naleznete zde:

https://www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro-verejnost/kratce-o-trideni-odpadu

Osvědčení Eko-kom najdete ZDE.

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz